Ο χώρος παραγωγής στο παράρτημα κατασκευής καρέκλας στο Εργοστάσιο Επίπλων Ζαμπούκας

Ο χώρος παραγωγής

Ο χώρος παραγωγής στο παράρτημα κατασκευής καρέκλας στο Εργοστάσιο Επίπλων Ζαμπούκας