Βιομηχανία Καρέκλας Εργοστάσιο Ζαμπούκας

Βιομηχανία Καρέκλας Εργοστάσιο Ζαμπούκας

Βιομηχανία Καρέκλας Εργοστάσιο Ζαμπούκας στο 6ο ΧΛΜ. ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΗΣ – ΑΘΗΝΩΝ